Dt. Ali TEMELCİ
Dt. Ali TEMELCİ
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Araştırma Görevlisi
İlgili Haberler
 1. Adı Soyadı : Ali Temelci
 2. Doğum Tarihi : 27/06/1994
 3. Unvanı : Diş Hekimi
 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans
 5. Çalıştığı Kurum :Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

 

  

Derece

  

Alan

  

Üniversite

 

 

  

Yıl

LisansDiş Hekimliği FakültesiYakın Doğu Üniversitesi2012
Y. LisansDiş Hekimliği FakültesiYakın Doğu Üniversitesi
DoktoraAğız Diş ve Çene CerrahisiYakın Doğu Üniversitesi2018

 

 1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                    :

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

 1. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

*NAZOPALATİN  KANAL KİSTİ : VAKA RAPORU- TDB SÖZLÜ SUNUM 2019

*GÖMÜLÜ 3. MOLAR DİŞE BAĞLI GELİŞEN DENTİGERÖZ KİST OLGUSU: VAKA RAPORU –HİPOKRAT KONGRESİ SÖZLÜ SUNUM 2019

 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

 1. Projeler

 

 1. İdari Görevler

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

*KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ODASI