Yrd. Doç. Dr. Salim ONGUN
Yrd. Doç. Dr. Salim ONGUN

2008 yılında Yakın Doğu üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandım. Beş yıllık donanımlı eğitimin ardından 2013 yılında mezun oldum. Beş yıllık eğitim sürecimin ilk 3 yılında preklinik ortamında birçok diş hekimliği uygulamasının pratiğini özümsedim; son iki yıl içerisinde ise fakültenin kendi binası içerisinde bulunan eğitim ve araştırma hastanesinde edindiğim bu bilgileri klinik staj eğitimleri ile sentezleme imkânı buldum. Eğitim serüvenime yine Yakın Doğu üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda Doktora Programı ile devam ettim ve “Polimer İnfiltre Seramik Abutmentler İle Lityum Disilikatla Güçlendirilmiş Seramik Hibrit Abutmentlerin Mekanik ve Bağlanma Dirençlerinin Karşılaştırılması” isimli doktora çalışmamı 2013-2018 yılları arasında tamamladım. Şu an ilgili bölümde, kendilerinden eğitim alma şansını yakaladığım hocalarımla birlikte, yardımcı doçent unvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Akademik olarak birçok çalışma ve yayınlarda görev aldım. 2018 yılında Yakın Doğu Üniversitesinde Genç Araştırmacı Ödülünü aldım. Ayrıca birçok kurslarda katılımcı ve 2019 yılında MIA dünya sempozyumunda eğitmen olarak görev aldım. Bu noktadan yola çıktığımızda literatüre bilimsel yayınlarla katkıda bulunma konusunda da oldukça donanımlı bir fakültede yer aldığımı söyleyebilirim.

Yrd. Doç. Dr. Salim ONGUN