Kuruluş

Kuruluş
İnsan sağlığının önemli dallarından biri olan Diş Hekimliği insanlık kadar kökü tarihin derinliklerine uzanan bir geçmişe sahiptir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli ilerleme gösteren ve kendini yenileyen dinamik bir uygulama alanıdır. Sindirim sisteminin “cümle kapısı” diyebileceğimiz bir konumdaki ağız boşluğu, dişler, çeneler ve çevre dokularındaki her türlü sorunların tedavisi diş hekimlerini ilgilendirir. Böylesi önemli bir dalda eğitim söz konusu olunca fakültelerin sorumlulukları da artmaktadır. 1 Ekim 2007 tarihinde eğitim ve öğretime başlayan YDÜ Diş Hekimliği Fakültemizde, Ankara Üniversitesi ile yapılan protokolle Diş Hekimliği Fakültesinden öğretim üyelerinin görevlendirilmesiyle güçlü bir eğitim kadrosu oluşmuştur. Halen 6 Profesör, 4 Doçent, 4 Yrd. Doçent , 5 Dr.Dt. ve 25 doktora öğrencisi ile lisans ve lisanüstü eğitim araştırma ve klinik hizmetler yürütülmektedir. Bu sayı her geçen gün artmakta, akademik yükselme süreci aktif olarak işlemektedir.

Üniversite kampüsü içinde eğitim ve klinik bloklarından oluşan altı katlı binası, çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış klinik öncesi eğitimi simülasyon laboratuvarları, çağdaş görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı ilk tanı merkezi, bilgisayar destekli 3 boyutlu bir modelleme laboratuvarı, sorunlu hastalar için sedasyon ünitesi, 8 anabilim dalında modern donanımlı klinikler, cerrahi dallarda tam donanımlı ameliyathaneler, derslik ve toplantı salonları, hastaların protetik tedavilerinde kullanılan her türlü sabit ve hareketli aygıtların yapıldığı profesyonel teknisyen laboratuvarları ile KKTC’deki ilk ve tek çağdaş diş hekimliği fakültesidir. Fakültemizde 5 yıllık eğitimin ilk 3 yılında klinik öncesi, son 2 yılında ise klinik eğitimi verilmektedir. Fakültemiz klinik hizmetleri; uluslararası düzeyde kabul gören mükemmellikteki kurumlara verilebilen Joint Commission International (JCI) akreditasyon belgesine sahiptir.