Duyurular

4. ve 5. Sınıf TR/ENG Ders Programlarında düzeltmeler yapıldı

4. ve 5. Sınıf TR/ENG Ders Programlarda son yapılan değişiklikler:
4. Sınıf Tr – Endodonti Ders saati 10.00’dan 9.00’a alındı.
4. Sınıf Eng – Endodontics ve Prosthodontics Ders saatleri birbirleriyle yer değiştirildi.
5. Sınıf Tr – Araştırma Teknikleri ve Sunum Dersi eklendi.
5. Sınıf Eng – Research Techniques & Presentation Dersi eklendi.

2020-2021 Ders Programı v1.5