Akademik

Fakülte bünyesinde 8 anabilim dalı (Protetik Diş Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Ağız Diş Çene Radyolojisi) bulundurmaktadır.

Fakültemiz yetkin ve dinamik öğretim elemanı kadrosu ile lisans ve lisansüstü eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri yürütülmektedir. Bu sayı her geçen gün artmakta, akademik yükselme süreci aktif olarak işleyerek kadromuz güçlenmektedir.

 

 

 

 

Üniversite kampüsü içinde eğitim ve klinik bloklarından oluşan beş katlı binası, çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış preklinik ve simülasyon laboratuvarları, çağdaş görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı ilk tanı merkezi, bilgisayar destekli 3 boyutlu modelleme laboratuvarı, sedasyon ünitesi, modern donanımlı klinikler, cerrahi dallarda tam donanımlı ameliyathaneler, derslik ve toplantı salonları, hastaların protetik ve ortodontik tedavilerinde kullanılan her türlü sabit ve hareketli aygıtların yapıldığı profesyonel teknisyen laboratuvarları ile preklinik ve klinik eğitimler verilmektedir.