Dr. Dt. İpek ŞAHİN
Dr. Dt. İpek ŞAHİN

2007 yılında kazandığım Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitimini, 2012 yılında tamamladım. Eğitim sürecimin ilk 3 yılında yoğun teorik donanımını, güçlü öğretim kadrosuyla tamamlamamın ve preklinik dersleriyle pekiştirmemin ardından, son 2 yılında Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim ve araştırma hastahanesinde, mevcut olan bu bilgi ve donanımımı uygulama ve özümseme imkanı buldum. Mezuniyet sonrasında, fakültemde Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Doktora Programına başladım. Doktora programına başladıktan 1 sene sonrasında eğitimime, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda açılan Ortak Doktora Programı (Akdeniz Üniversitesi – Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı) ile devam ettim. Doktora eğitimim sürecinde, uluslararası indekslerde taranan dergilerde alanımla ilgili bilimsel makale üretme, farklı bir çok vakalarla ve çalışmalarla uluslararası ve ulusal kongrelerde sözlü ve yazılı sunum yapma imkanı buludum. Doktora eğitimimi 2019 yılında tamamlamamın ardından, Antalya’da özel muayenehanemi açtım. Şu anda, kendi muayenehanemde hastalarıma bakmaya devam etmemin yanında, kendilerinden doktora eğitimini aldığım hocalarımla beraber projeler yürütüp, bilimsel makaleler yayınlamaya devam etmekteyim.

Dr. Dt. İpek ŞAHİN