Diş Hekimliği Fakültesine Yönelik Ters-Yüz Öğrenme Modeli

Ters-yüz öğrenme modeli (flipped learning model) ve diş hekimliği eğitimi uygulamaları ile ilgili hizmet içi eğitim Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy tarafından gerçekleştirilmiştir. Fakülte öğretim üyelerinin yoğun katılımı ile interaktif bir eğitim ortamı oluşmuş; ileriye yönelik ters-yüz eğitim uygulamaları tartışılmıştır.