Doç. Dr. Onur UYANIK
Doç. Dr. Onur UYANIK
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

Adı Soyadı: Lokman Onur Uyanık

Doğum Tarihi: 19 Şubat 1977

Uyruğu: KKTC., TC.

Öğrenim Durumu:

DereceBölüm/ProgramÜniversiteYıl
Y. LisansDiş Hekimliği FakültesiAnkara Üniversitesi1996-2001
DoktoraAğız,Diş ve Çene Cerrahisi 

 

Ankara Üniversitesi2001-2007

Doktora Tezi ve  Danışman(lar)ı:

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide, Sıvı Nitrojenin Farklı Uygulama Teknikleri ve Uygulama Süresine Bağlı Olarak , Yumuşak Doku ve Kemik Dokudaki Etkilerinin Klinik ve Deneysel Olarak Değerlendirilmesi, Danışman:Prof.Dr.Nejat Bora Sayan

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Doktora Öğrencisi
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş, Çene Hastalıkları veCerrahisi Anabilim Dalı
2001-2007
Araştırma Görevlisi Dt.Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş,Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı2005-2006
Öğretim Görevlisi Dr.Yakın Doğu Üniversitesi,Dişhekimliği Fakültesi, Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı2007-2009
Yard.Doç. Dr.Yakın Doğu Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı2009-2019 

 

Doç.Dr.Yakın Doğu Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim DalıEylül 2019- halen

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Gömülü Alt Üçüncü Molar Cerrahisinde, Piezocerrahinin ve Geleneksel Yöntemin Trombositten Zengin Fibrin Uygulaması ile Desteklenerek Postoperatif Etkilerinin Değerlendirilmesi Dt.Kani Bilginaylar Doktora Tezi

Gömülü alt üçüncü molar cerrahisinde trombositten zengin fibrin (PRF) uygulaması ile ileri trombositten zengin fibrin (A-PRF) uygulamasının postoperatif etkilerinin karşılaştırmalı olarak araştırılması   Dt.Mehmet Gagari Caymaz Doktora Tezi

 

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Karasu HA., Akman H., Uyanık LO., Sayan NB., “ Ameloblastic Fibrodentinoma: A Case Report” N Y State Dent J. 2004 Dec;70(9):22-3.

A2.Karasu HA., Uyanık LO., Koçyiğit D., “Displacement of the Avulsed Tooth into The Soft Tissue of the Chin Due to An Epileptic Attack Trauma” N Y State Dent J. 2005 Apr;71(3):26-8.

A3.Sayan NB.,Karasu HA., Uyanık LO., Aytac D. “Two-stage Treatment of TMJ Ankylosis by Early Surgical Approach and Distraction Osteogenesis” J Craniofac Surg. 2007 Jan;18(1):212-7. (SCI)

A4. Karasu HA., Oncul AMT., Uyanık LO., “Cryosurgery of A Huge Hemangioma of Tongue: A Case Report” J Oral Health Comm Dent 2010;4(3):83-87

A5. Uyanık LO., Aydın M., Buhara O., Ayalı A., Kalender A., “Periorbital Emphysema During Dental Treatment: A Case Report” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011 Dec;112(6):e94-6. doi: 10.1016/j.tripleo.2011.05.036. Epub 2011 Jul 20.(SCI)

A6. Orhan K., Uyanık LO., Erkmen E., Kilinc Y., “Unusually severe limitation of the jaw due to fibrodysplasia ossificans progressiva: a case report with CBCT findings.” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012 Mar;113(3):404-9. doi: 10.1016/j.tripleo.2011.03.011. Epub 2011 Jun 12. (SCI)

A7.Buhara O., Uyanık LO., Ayali A., Aydin M,. “Active implant periapical lesions leading to implant failure: two case reports. “ J Oral Implantol. 2014 Jun;40(3):325-9. doi:10.1563/AAID-JOI-D-11-00127.(SCI-Exp)

A8. Ozkan L., Aksoy S., Orhan K., Cetiner S., Uyanık LO., Buhara O., Oz U. ”Case report: multiple keratocystic odontogenic tumour in a non-syndromal pediatric patient.” Eur Arch Paediatr Dent. 2014 Jul;15(2 Suppl):241-4. (SCI-Exp)

A9.Uyanık LO., Bilginaylar K., Etikan İ., “Effects of platelet-rich fibrin and piezosurgery on impacted mandibular third molar surgery outcomes.” Head  Face Med 2015 11:25 doi:10.1186/s13005-015-0081-x (SCI-Exp)

A10. Bilginaylar Kani, Uyanık Lokman Onur (2016). “Evaluation of the effects of platelet-rich fibrin and piezosurgery on outcomes after removal of ımpacted mandibular third molars.” British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Doi: 10.1016/j.bjoms.2016.03.016(SCI)

A11. Savtekin Gökçe, Tüzüm Mustafa Şenol, Uyanık Lokman Onur, Ayalı Asya, Velioğlu Öğünç Ayliz, Çetinel Şule, Kılıç Ertuğrul, Şehirli Ahmet Özer (2016).” Effects of melatonin and 5-methoxytryptophol on synovial inflmmation in the zymosan-induced rheumatoid arthritis in rats.” International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 9(4),7137-7144. (SCI-Exp)

A12. Bilginaylar Kani, Orhan Kaan, Uyanık Lokman Onur (2016). “Mandibular incisive canal in relation to periapical surgery.” Contemporary Clinical Dentistry, 7(1), 79, Doi: 10.4103/0976- 237X.177095

A13. Caymaz, M.G. , Uyanik, L.O. “Comparison of the effect of advanced platelet-rich fibrin and leukocyte- and platelet-rich fibrin on outcomes after removal of impacted mandibular third molar: A randomized split-mouth study” NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE( 2019) Volume: 22   Issue: 4   Pages: 546-552  (SCI-Exp)

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Karasu HA., Uyanık LO., Üçok C., Sayan NB., “ The Use of Iliac Bone Graft on Maxillomandibular Defects” Int J Oral Maxillofac Surg. 32(supplement I) S39 (2003), 16th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece

B2.Üçok C., Karasu HA., Akçam O., Uyanık LO., Üçok Ö., Sayan NB.  “ The Use of Rapid External Distraction on Cleft Patient” Int J Oral Maxillofac Surg. 32(supplement I) S18 (2003) 16th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece

B3. Karasu HA., Akman H., Atıl F., Uyanık LO., Sayan NB., “Kronik Skleroze Sialoadenit:3 Vaka Raporu” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Uluslararası Kongresi 4-8 Haziran Abstract & Programme Book , 135, Antalya , 2003

B4. Uyanık LO., Karasu HA.,  Tüzüner A., “ Travmatik Kemik Kisti: Bir Vaka Raporu” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Uluslararası Kongresi 4-8 Haziran Abstract & Programme Book , 134, Antalya , 2003

B5.Uyanık LO.,Karasu HA., Tuzuner A.,”Dilde Genis Tutulum Gösteren Kavernöz Hemanjiomun Cryo-Cerrahisi ile Tedavisi: Bir Vaka Raporu” Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11.Uluslararası Bilimsel Kongresi 4-8 Haziran, Abstracts 143, Antalya, 2003

B6. Altuğ Ataç AT.,Karasu HA., Uyanık LO.,Aytaç D.,”Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme: Sefalometrik Analiz” 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi İsrail Ortodonti Derneği Katılımıyla 3-6 Ekim Antalya 2004

B7. Uyanık LO., Aytaç D., Karasu HA., Sayan NB., Akçam O.,” The Use of Rigid External Distraction at midface Hypoplasia” Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi derneği 13.Uluslararası Bilimsel Kongresi 29 Mayıs- 2 Haziran Abstracts 25  Antalya  2005

B8 . Uyanık LO., Aytaç D.,Hamza T., Karasu HA., Sayan NB., “The Use of Iliac bone Graft for Maxillofacial Defects” Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi derneği 13.Uluslararası BilimselKongresi 29 Mayıs- 2 Haziran Abstracts 83  Antalya  2005

B9.Uyanık LO., Karasu HA, Aytac D. “The use of rigid external distraction for midface hypoplasia” J cranio-maxillofac surg.   34 (suppI) 155-156  (2006)  18. Congress of The European Assoc. for Cranio-maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain

B10. Yazcıoğlu D., Uyanık LO., Mehhdiyev İ., Sayan NB., “Orta yüz gelişim yetersizliklerinde Rijit eksternal Distraksiyon Kullanılması” Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi derneği 15.Uluslararası Bilimsel Kongresi 29 Ekim- 2 Kasım Proceeding book 51 Anttalya 2008

B11.Yazicioglu D., Uyanık LO., Sayan NB. “Computer Assisted Three-dimensional Planning for Dental Implants”Int J Oral Maxillofac Surg. 38, 5, 551, P69 (2009) 19th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Shanghai,China

B12.Ramoglu S., Gunsoy S., Ozan O., Ulusoy MM., Uyanik LO., “Multidisciplinary restoration of a patient with a nonsyndromic oligodontia.” 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), Tirana, Albania; 04/2012

B13., Şeker E.,  Ozan O.,Uyanık LO.,Şeker BK., Ramoglu S .“Anterior immediate implant and practical provisional crown technique.” TDB 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Turkey; 01/2012

B14.Ramoglu S .,Ozan O., Şeker E.,  Uyanık LO., “The use of recently devoloped flapless stereolithographic surgical guide in implant dentistry.” TDB 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Turkey; 01/2012

B15.Bilginaylar K., Uyanık LO., Ayalı A., Buhara O., Savtekin G., Tüzüm MŞ., “ Paresthesia of the nervus alveolaris inferior due to impacted teeth: 2 case report.” 20th International Taoms Congress, Antalya, Turkey, 19-23 May 2013.

B16.OzanO.,Yılmaz KS., Uyanık LO., Hamiş AO., Ramoglu S., “3D implant planning in immediate implant rehabilitation: A case report” 38.Annual Conference of The European Prosthodontic Association and 21. Scientific Conngress of The Turkish Prosthodontic and Implantology Association,Istanbul 25-27 sep 2014.

B17. OzanO.,Yılmaz KS., Uyanık LO., Aktöre H., Ramoglu S., “Rehabilitation of unilateral maxillectomy patiient witn an implant supported obturator.”38.Annual Conference of The European Prosthodontic Association and 21. Scientific Conngress of the  Turkish Prosthodontic and Implantology Association,Istanbul 25-27 sep 2014.

B18.Bilginaylar K., Uyanık LO., “Comparative Evaluation of Surgical Outcomes of Platelet-Rich Fibrin and Piezosurgery After Removal of Impacted Mandibular Third Molars.” AÇBID-BAOMS Joint Congress, Istanbul, Turkey, 5-8 November 2014.

 

B19. Uyanık LO., Bilginaylar K., “ Spontaneous Healing of a Submental Fistula Due to A Periapical Lession Treated with Platelet- Rich Fibrin.” AÇBID-BAOMS Joint Congress, Istanbul, Turkey, 5-8 November 2014.

B20.Ayalı A., Yilmaz HG., Uyanik LO., Bilginaylar K., Savtekin G., “Evaluation of Different Fixation Methods in Mandibular Angle Fractures with Finite Element Method.” 21th TDA International Dental Congress, Istanbul, 28-30 may 2015.

B21.Savtekin G., Uyanik LO., Ayali A., Bilginaylar K., Tuzum MS., “Traumatic Bone Cyst: Case Report.” 21th TDA International Dental Congress, Istanbul, 28-30 may 2015.

B22.OzanO., Hamiş AO., Yılmaz KS., Uyanık LO.   “Rehabilitation of a patient with class 3 malocclusion using “all-0n 4” concept.” 21th TDA International Dental Congress, Istanbul, 28-30 may 2015.

B23Uyanık Lokman Onur,Savtekin Gökçe,Ayalı Asya,Taşar Simge (2016). Inactive implant periapical lesion: a case report. 10.AÇBID Uluslararası Kongresi

B24.Bilginaylar K, Caymaz MG, Uyanık LO, Ayalı A. Mandibular İnsiziv Kanalın Periapikal Lezyon ile İlişkisi: Vaka Raporu (Poster). TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İzmir, 2016.

B25. Ayali A, Uyanik LO, Bilginaylar K, Savtekin G, Alalwani A, Caymaz MG, Altagar M. Süt ve Daimi Kanin Arasında Kompound Odontoma : Vaka Raporu (Poster). TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İzmir, 2016.

B26. Oğuz Buhara, Lokman Onur Uyanık, Bisphosphonate related osteonecrosis and associated implant failure. İZDO 24. International Scientific Congress and Exhibition, İzmir, (2017)

B27. Lokman Onur Uyanık , Gökçe Savtekin , Ahmet Özer Şehirli Therapeutic Use of Melatonin and 5-Methoxytrytophol Lead  Down Regulation of COX-2, Raf-1 and STAT3 in Zymosan Induced TMJ Rheumatoid Arthritis  11.AÇBID Uluslararası Kongresi

B28.Caymaz MG, Uyanık LO. İmplant Cerrahisi Sonrası Gerçekleşen Kemik Resorbsiyonuna Yaklaşım: Olgu Sunumu (Poster). TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,, Ankara, 2018.

B29.Tandogdu E, Caymaz MG, Uyanık LO. Ortodontik Tedavi Sonrası İmplant Yerleştirilmesine Bağlı Meydana Gelen Kemik Rezorpsiyonu ve Çözüm Yöntemi: Olgu Sunumu (Sözlü Sunum). Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, 2019.

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1.Karasu HA., Pektaş ZÖ., Akman H., Uyanık LO., “Deplase Durumda İyileşmiş Kondil Kırığının Cerrahi Yaklaşımla Tedavisi: Bir Vaka Raporu” Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2004, 10:74-79

C2.Karasu HA., Akman H., Atıl F., Uyanık LO., Sayan NB., “Kronik Skleroze Sialoadenit:3 Vaka Raporu” A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(1) 65-70, 2005

C3.Babadag M., Karasu HA., Şahin M.,Uyanik LO., “Santral Giant Cell Granuloma: Bir Olgu Raporu” A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 59-62, 2006

C4.Uyanik LO.,Yazicioglu D., Sayan NB.” Maksillofasiyal Kırıklarda Okluzyon ve Maksillomandibuler Fiksasyon” Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2008;1(4):42-50

C5.Yılmaz HG., Bayındır H.,Tümer H., Uyanık LO., “Klippel-trenaunay Sendromu ile Ilişkili Oral Piyojenik Granuloma”  Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2013;19(2):151-6

C6. Caymaz MG, Uyanık LO. Trombositten Zengin Ürünler Ve Diş Hekimliğindeki Uygulanma Alanları. Sağlık Akademisi Kastamonu. (2019)(Kabul)

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1.Karasu HA.,Yılmaz S., Hamza T., Uyanık LO., Aytaç D.,” Diskektomi sonrası KısaDönem Takibi(2 Vaka Raporu)” Türk Oral Makxillofsiyal Cerrahi Derneği Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu Sayfa 68, 27 Şubat- 4 Mart 2005

D2. Yılmaz S., Hamza T.,Aytaç D.,Karasu HA., Uyanık LO., “ Down Sendromlu Hastada Multiple Gömülü Dişler: Vaka Raporu” Türk Oral Makxillofsiyal Cerrahi Derneği Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu Sayfa 67, 27 Şubat- 4 Mart 2005

D3.Karasu HA.,Hamza T., Yılmaz S., Aytaç D.,Uyanık LO., “ Oral ve Maksillofasiyal Bölgede görülen Rekanalize Trombüs ve Tedavisi”Türk Oral Makxillofsiyal Cerrahi Derneği Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu Sayfa 66, 27 Şubat- 4 Mart 2005

D4.Aytaç D.,Uyanık LO.,Hamza T.,Yılmaz S.,Karasu HA.,   “Periferal Ossifiye Fibroma: Bir olgu Nedeniyle” Türk Oral Makxillofsiyal Cerrahi Derneği Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu Sayfa 58, 27 Şubat- 4 Mart 2005

D5.Karasu HA.,Okçu K., Ortakoğlu K., Uyanık LO., Aytaç D., Sayan NB.,”5 Year follow-up of the Treatment of Chronic Mandibular Dislocation by Eminectomy”Türk Oral Makxillofsiyal Cerrahi Derneği Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu Sayfa 56, 27 Şubat- 4 Mart 2005

D6. Memikoğlu UT., Uyanık LO., Aydemir H.,” Çift çene opersyonu iletedavi edilmiş ağır mandibler prognattism vakalarının 5 yıllık retansiyonu : 2 vaka raporu” 10. turk ortodonti derneği sempozyuumu sayfa 72 12-13 Kasım 2007 Ankara

D7. Sayan NB., Karasu HA., Uyanık LO., Zaimoğlu E., Memikoğlu UT., “ Bimaksiller Cerrahi ve Genioplasti ile Tedavi Edilen Sınıf III Açık Kapanış Olgunun 4 Yıllık Pekiştirme Sonrası Değerlendirilmesi” 10. turk ortodonti derneği sempozyuumu sayfa 73 12-13 Kasım 2007 Ankara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdari Görevler:

 

Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeliği 2013- Halen

 

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası

 

Ödüller:

 

Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi Genç Araştırmacı Ödülü, Yakın Doğu Üniversitesi KKTC 2016