Doç. Dr. Özay ÖNÖRAL
Doç. Dr. Özay ÖNÖRAL
Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi Dekan Yardımcısı
İlgili Haberler

ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı Soyadı : Özay Önöral
 2. Doğum Tarihi : 9 Mart 1991
 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.
 4. Öğrenim Durumu : Doktora
 5. Çalıştığı Kurum : Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

 

DereceAlan 

 Üniversite

 

 

Yıl
Lisans
Y. LisansDiş HekimliğiYakın Doğu Üniversitesi2014
DoktoraProtetik Diş TedavisiYakın Doğu Üniversitesi2014

 

 1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi         : 6 Ağustos 2018

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İmplant destekli multi-unit restorasyonlarda farklı tekniklerle üretilen metal alt yapıların pasif uyumlarının değerlendirilmesi (Araştırma Görevlisi Dt. Amr Abugofa)

 

 1. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 1. Kurtulmus‐Yilmaz S, Önöral Ö, Aktore H, Ozan O. (2020) Does the application of surface treatments in different sintering stages affect flexural strength and optical properties of zirconia? Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. (Epub – Ahead of print – doi.org/10.1111/jerd.12552).
 2. Caymaz MG, Önöral Ö. (2020). How to address a biological complication by using advanced platelet‐rich fibrin during the ınterdisciplinary management of congenitally missing maxillary lateral ıncisors. Nigerian Journal of Clinical Practice. (Accepted Manuscript – Ahead of print).
 3. Önöral Ö, Ulusoy M, Şeker E, Etikan İ. (2018). Influence of repeated firings on marginal, axial, axio-occlusal, and occlusal fit of metal-ceramic restorations fabricated with different techniques. Journal of Prosthetic Dentistry; 120(3):415-420.
 4. Önöral Ö, Ulusoy M. (2016). New Approaches in Computer Aided Printing Technologies. Cumhuriyet Dental Journal; 19(3): 256-266.
 5. Önöral Ö, Meriç G. (2016). Tam Dişsiz Hastalarda İmplant Ölçü Teknikleri ve Klinik Aşamaları. Turkiye Klinikleri Journal of Prosthodontics-Special Topics; 2(1): 11-18.

 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Önöral Ö, Ulusoy M. (2015). Prosthetic rehabilitation of vertical dimension loss and cross-bite due to bruxism. İzmir Diş Hekimleri Odası, 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir.
 2. Önöral Ö, Ulusoy M. (2015). Aesthetic rehabilitation of malposed maxillary central incisor with zirconia ceramic. İzmir Diş Hekimleri Odası, 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir.
 3. Önöral Ö, Ulusoy M, Dalokay B, Günal B. (2016). Modified overdenture approach for a patient with severe wear. TDA 22. International Dental Congress, İzmir.
 4. Dalokay B, Ulusoy M, Önöral Ö, Günal B. (2016). Tıbbi endikasyon ile psikososyal endikasyonun çatışması: Olgu bildirimi. TDA 22. International Dental Congress, İzmir.
 5. Günal B, Ulusoy M, Dalokay B, Önöral Ö. (2016). Yetersiz diş ve doku desteğine sahip olguda alternative protetik yaklaşım. TDA 22. International Dental Congress, İzmir.
 6. Abdelhamid OS, Alp Ş, Ulusoy N, Önöral Ö, Ulusoy M. (2017). Endodontik tedavili molar dişin CAD/CAM nanoseramik endokron ile restorasyonu. 21. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği Bilimsel Kongresi, Eskişehir.
 7. Alp Ş, Su Greaves T, Güleç L, Abdelhamid OS, Önöral Ö, Ulusoy N. (2017). Aşırı kron harabiyeti olan, molar-insizör hipomineralizasyon defektli dişin CAD/CAM endokron ile restorasyonu. İzmir Diş Hekimleri Odası, 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir.
 8. Bozyel D, Önöral Ö, Kurtulmuş-Yılmaz S. (2018). Geçici sabit restorasyon materyallerinin renk stabilitelerinin değerlendirilmesi. Altıncı Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Dicle.
 9. Abugofa A, Önöral Ö. (2019). Locator bağlantı sistemi ile üretilmiş implant destekli overdenture: Vaka raporu. TDA 25. International Dental Congress, İstanbul.
 10. Caymaz MG, Önöral Ö. (2019). Üst yan kesici dişin bilateral kaybında multidisipliner yaklaşım. TDA 25. International Dental Congress, İstanbul.

 

7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Ozan O, Önöral Ö. (2019). Konik ışınlı BT (KIBT) rehberliğinde dental implant cerrahisi. Atlas of Operative Oral and Maxillofacial Surgery. (Kitap Bölümü Çevirisi).

7.4. Seminer/panel/söyleşi/ kurs/ yarişma/topluma hizmet uygulamaları

 1. Kan ver can ver, 2018. (Söyleşi – konuşmacı)
 2. Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu, 2017. (Kurs – eğitmen konuşmacı)
 3. Diş Hekimi Yardımcı Personeli Eğitim Kursu, KTTB, 2018. (Konferans – konuşmacı)
 4. Diş Hekimi Yardımcı Personeli Eğitim Kursu, KTTB, 2018. (Konferans – konuşmacı)
 5. YDÜ Diş Hekimliği Güz Sempozyumu, 2019. (Sempozyum – koordinatör)

 

7.5. Web of Science veya Scopus veri tabanlarında taranmayan saygın kongre/ sempozyumlara katılım

 1. TDB 20. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 2014.
 2. 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 2015.
 3. İzmir Diş Hekimleri Odası, 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 2015.
 4. TDA 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 2016.
 5. Eğiticinin eğitimi, 2017. (Eğitim programı – katılım)
 6. Diş Hekimliğinde Botulinium Toksin Uygulamaları, 2018. (Uygulamalı sempozyum – katılım)
 7. Şüphe, Merak, Felsefe ve Bilim, 2018. (Konferans – katılım)
 8. Acil Tıbbi Müdahaleler, 2017. (Konferans – katılım)
 9. Laminate Veneer Restorasyonlar, 2016. (Konferans – katılım).
 10. DESAM Uygulamalı deney hayvanları kursu, 2017. (Teorik eğitim kursu – katılım)
 11. DESAM Uygulamalı deney hayvanları kursu, 2017. (Uygulama eğitim kursu – katılım)
 12. DESAM Uygulamalı Hücre Kültürü Kursu, 2016. (Uygulamalı kurs – katılım)
 13. Makale yazım kursu, 2015. (Kurs – katılım)
 14. Dijital gülüş tasarımı, 2019. (Konferans – katılım)
 15. Ağız diş sağlığı ve kalp hastalıkları, 2019. (Konferans – katılım)

 

7.6. Uluslararası çalıştaya katılım

 1. Life-Long Learning Skills for Academic Staff Development (2018). Near East University, Nicosia, TRNC.

 

 1. Projeler

KKTC Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP-1) Üniversiteye Ait Destek Projeleri kapsamında “Tekrarlanan Fırınlamaların Farklı Teknikler İle Üretilen Metal Destekli Seramik Restorasyonların Marjinal, Aksiyal, Aksiyo-Oklüzal ve Oklüzal Adaptasyonu Üzerine Etkisi” konulu araştırmada Araştırmacı

 

 1. İdari Görevler
 2. 1. YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonunda Görevli Öğretim Üyesi
 3. 2. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Bilimsel İşler Sorumlusu
 4. 3. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Hukuk Komitesi Genel Sekreteri
 5. 4. NCADS Birliği Danışman Hocası
 6. 5. Diş Hekimliği Fakültesi DUÇEP Komisyonunda Görevli Öğretim Üyesi
 7. 6. Diş Hekimliği Fakültesi Dönem Koordinatörü

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 2. 1. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası
 3. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
 1. Ödüller
 2. 1. 2013-2014 Öğretim Yılı Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dönem Birincisi
 3. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

AkademikYılDönemDersin AdıHaftalık SaatiÖğrenci Sayısı
TeorikUygulama
2018-20192019-2020GüzProtetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Tanıtımı1223
2018-20192019-2020GüzMaksiller ve Mandibular Kanin Diş Morfolojisi1223
2018-20192019-2020BaharDental Mumlar1223
2018-20192019-2020BaharMetaller ve Alaşımlar1223
2018-20192019-2020GüzPresentation of Department1100
2018-20192019-2020GüzMorphologies of Maxillary Central and Lateral2100
2018-20192019-2020GüzMorphologies of Maxillary and Mandibular Canine1100
2018-20192019-2020BaharGypsum and Its Products1100
2018-20192019-2020BaharDental Waxes1100
2018-20192019-2020BaharMetals and Alloys1100
2019-2020BaharOklüzyon ile İlgili Terminoloji, Mandibular Hareketler ve Determinantları1180
2019-2020BaharPrinciples of Tooth Preparation180
2019-2020BaharImpression Materials in Fixed Prosthesis180
2019-2020BaharDental Ceramics280
2019-2020BaharResin-Ceramic Hybrid Materials180
2019-2020BaharLaboratory Stages and Framework Fabrication Techniques in Metal-Ceramic Restorations180
2019-2020BaharConventional Cements180
2019-2020BaharResin Luting Cements180
2019-2020GüzTooth Alignment in Complete Dentures1180
2019-2020BaharCeramic Inlay and Onlay1180
2018-20192019-2020GüzPorcelain laminate veneers180
2018-20192019-2020BaharRPD planning (I/II)280
2018-20192019-2020BaharRPD planning (III/IV)280
2018-20192019-2020BaharBiomechanical Principles in RPD1120
2018-20192019-2020GüzClinical investigation in partial dentures180
2018-20192019-2020GüzMouth preparation in partial dentures180
2018-20192019-2020GüzHorizontal Jaw Relationships1120
2018-20192019-2020Yıllık3. Sınıf Protetik Diş Tedavisi – Teorik ve PratikHaftada 1 saatHaftada 4 saat120

Yrd. Doç. Dr. Özay ÖNÖRAL.CV