Dr. Dt. Ayşegül ŞAHİN
Dr. Dt. Ayşegül ŞAHİN
Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

Ayşegül (Karakuş) Şahin 1975  yılında Ordu’da  doğdu. 1992 yılında Ordu Lisesi’nden  ve 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından doktora eğitimine Hacettepe Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda başladı ve 2002 yılında "Tip2 Diabetes Mellitus Hastalarında ve Erişkin Periodontitis Hastalarında Dişeti Anjiogenezisin İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi " başlıklı doktora tezini savunarak bilim doktoru ünvanını aldı. 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından “Periodontoloji Uzmanı “ ünvanını aldı.

Ulusal indeksli dergilerde makaleleri bulunan Dr.Dt.Ayşegül (Karakuş) Şahin’ in mesleki ilgi alanları arasında ileri periodontal cerrahi ve mukogingival cerrahi bulunmaktadır.

Akademik CV için tıklayınız: Ayşegül ŞAHİN