Önceki Öğretimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden YDÜ Muafiyet ve İntibak Yönetmeliği çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ’de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği Diş Hekimliği Fakültesi Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu tarafından değerlendirildikten ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.