Programın Yapısı

Diş Hekimliği yüksek lisans programı toplam 300 AKTS kredilik 65 dersten oluşmaktadır.

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her akademik yılda 8-9 altbloktan oluşan en az 2 blok dersi vardır.

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

Birinci sınıftan itibaren her yarıyılda alan içi veya alan dışı seçmeli dersler açılır ve öğrenciler toplamda 18 adet seçmeli ders alırlar.