Misyon ve Vizyon

Misyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş saygın öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, mezunları her yerde seçilen bir fakülte olma ülküsü ile yolumuza devam ederken; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, çağdaş, öz güveni ve hoşgörüsü olan, görevine bağlı, etik değerlere saygılı, başarılı ve rekabete açık diş hekimleri yetiştirmeye çalışmaktayız.

Vizyon
İçinde bulunduğu toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, bilginin yenilenme hızının çok yüksek olduğu rekabetçi koşullarda diş hekimi yetiştirmeyi ve alanlarında uzman kadrosuyla hastalarına en üst düzey sağlık hizmetleri sunma hedeflenmektedir.