Genel Bilgi & Dekanın Mesajı

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, kurulduğu 2007 yılından beri yakın doğu coğrafyasında stratejik konumdaki Kıbrısımızın ilk ve tek Diş Hekimliği Fakültesi olmasının sorumluluğu ile her düzeyde etkin bir şekilde işlevlerini sürdürmekte olup, bu yıl 5.dönem mezunlarını verecek olmanın onur ve heyecanı ile Türkçe ve İngilizce eğitimine devam etmektedir.

Fakültemizde günümüze kadar, toplam 270 dişhekimi, 20 doktora öğrencisi eğitim görerek mezun olmuştur. Fakültemizde 2015 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Destek Personeli ön lisans programında 45, Türkçe Diş Hekimliği lisans programında 532, İngilizce Diş Hekimliği lisans programında 188, doktora programında ise 44 olmak üzere toplam 809 öğrenci eğitim görmektedir.

Kampus içerisindeki binamızda idari, eğitim, klinik ve araştırma hizmetleri görülmekte; çağdaş araç ve gereçlerle donanmış klinik öncesi eğitimi verilen simülasyon laboratuarları, en yeni görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı ilk tanı merkezi, bilgisayar destekli üç boyutlu modelleme laboratuarı, sorunlu hastalara yönelik sedasyon ünitesi, 8 anabilim dalında ileri düzeyde hizmet veren klinikler ve tam donanımlı ameliyathanelerle fakültemiz ,hastaların tercih merkezi olmuş durumdadır. SGK kapsamına giren fakültemizde artan hasta kapasitesine paralel olarak bu yıl hizmete girmiş olan integre klinikte stajyerlerimiz daha etkin klinik çalışma yapabilmektedirler.

Genç ve dinamik fakültemizde, ilk üç yıl klinik öncesi eğitimiyle temel tıp ve diş hekimliği bilimleri öğretilirken, son 2 yılda ise bu bilgiler kliniklerde hastalara uzman kadrolar denetiminde sunulur.

Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Hastalarımızın tedavilerinde kullanılan her türlü sabit ve hareketli protetik uygulamaların yapıldığı, profesyonel teknisyen laboratuarlarımız bulunmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım ve üretim merkezimiz de hizmete girme sürecindedir.

Öğrencilerimizin sosyal etkinliklere zaman ayırabilmeleri de temel öngörülerimiz arasındadır. Programlar Avrupa kredilendirme sistemine uygun olarak devamlı gözden geçirilmekte olup, bu suretle bilginin yenilenme hızının çok yüksek olduğu rekabetçi koşullarda diş hekimi yetiştirmek ve hasta memnuniyetini sağlamak mümkün olacaktır.

Vizyonumuz ulusal ve uluslararası her düzeyde kendini kabul ettirmiş, saygın öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, mezunları her yerde seçilen bir fakülte olma ülküsüdür.Misyonumuz öğrencilerimizin eğitim-öğretim beklentilerini çağdaş düzeyde yürütmek,akademik standardı yüksek,etik değerlere saygılı,başarılı,rekabete ve eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, öz güveni ve hoşgörüsü gelişmiş, görevine bağlı, başarılı diş hekimleri yetiştirmektir.

Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu evrensel değerlerini teneffüs edecekleri bir ortamda olmanın haklı gururunu taşımaktadırlar; hepsini fakültem adına kutluyor, esenlikler diliyorum.

Kuruluş
İnsan sağlığının önemli dallarından biri olan Diş Hekimliği insanlık kadar kökü tarihin derinliklerine uzanan bir geçmişe sahiptir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli ilerleme gösteren ve kendini yenileyen dinamik bir uygulama alanıdır. Sindirim sisteminin “cümle kapısı” diyebileceğimiz bir konumdaki ağız boşluğu, dişler, çeneler ve çevre dokularındaki her türlü sorunların tedavisi diş hekimlerini ilgilendirir. Böylesi önemli bir dalda eğitim söz konusu olunca fakültelerin sorumlulukları da artmaktadır. 1 Ekim 2007 tarihinde eğitim ve öğretime başlayan YDÜ Diş Hekimliği Fakültemizde, Ankara Üniversitesi ile yapılan protokolle Diş Hekimliği Fakültesinden öğretim üyelerinin görevlendirilmesiyle güçlü bir eğitim kadrosu oluşmuştur. Halen 6 Profesör, 4 Doçent, 4 Yrd. Doçent , 5 Dr.Dt. ve 25 doktora öğrencisi ile lisans ve lisanüstü eğitim araştırma ve klinik hizmetler yürütülmektedir. Bu sayı her geçen gün artmakta, akademik yükselme süreci aktif olarak işlemektedir.

Üniversite kampüsü içinde eğitim ve klinik bloklarından oluşan altı katlı binası, çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış klinik öncesi eğitimi simülasyon laboratuvarları, çağdaş görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı ilk tanı merkezi, bilgisayar destekli 3 boyutlu bir modelleme laboratuvarı, sorunlu hastalar için sedasyon ünitesi, 8 anabilim dalında modern donanımlı klinikler, cerrahi dallarda tam donanımlı ameliyathaneler, derslik ve toplantı salonları, hastaların protetik tedavilerinde kullanılan her türlü sabit ve hareketli aygıtların yapıldığı profesyonel teknisyen laboratuvarları ile KKTC’deki ilk ve tek çağdaş diş hekimliği fakültesidir. Fakültemizde 5 yıllık eğitimin ilk 3 yılında klinik öncesi, son 2 yılında ise klinik eğitimi verilmektedir. Fakültemiz klinik hizmetleri; uluslararası düzeyde kabul gören mükemmellikteki kurumlara verilebilen Joint Commission International (JCI) akreditasyon belgesine sahiptir.

Misyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş saygın öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, mezunları her yerde seçilen bir fakülte olma ülküsü ile yolumuza devam ederken; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, çağdaş, öz güveni ve hoşgörüsü olan, görevine bağlı, etik değerlere saygılı, başarılı ve rekabete açık diş hekimleri yetiştirmeye çalışmaktayız.

Vizyon
İçinde bulunduğu toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, bilginin yenilenme hızının çok yüksek olduğu rekabetçi koşullarda diş hekimi yetiştirmeyi ve alanlarında uzman kadrosuyla hastalarına en üst düzey sağlık hizmetleri sunma hedeflenmektedir.
Sağlık ve esenlik dileklerimle.