Dekanın Mesajı

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, kurulduğu 2007 yılından beri yakın doğu coğrafyasında stratejik konumdaki Kıbrısımızın ilk Diş Hekimliği Fakültesi olmasının sorumluluğu ile her düzeyde etkin bir şekilde işlevlerini sürdürmekte olup, bu yıl 13. dönem mezunlarını verecek olmanın onur ve heyecanı ile Türkçe ve İngilizce eğitimine devam etmektedir.

Fakültemizde günümüze kadar, toplam 1671 diş hekimi eğitim görerek mezun olmuştur. Kampus içerisindeki binamızda idari, eğitim, klinik ve araştırma hizmetleri görülmekte; çağdaş araç ve gereçlerle donanmış klinik öncesi eğitimi verilen simülasyon laboratuvarları, en yeni görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı ilk tanı merkezi, bilgisayar destekli üç boyutlu modelleme laboratuvarı, sorunlu hastalara yönelik sedasyon ünitesi, 8 anabilim dalında ileri düzeyde hizmet veren klinikler ve tam donanımlı ameliyathanelerle fakültemiz, hastaların tercih merkezi olmuş durumdadır. SGK kapsamına giren fakültemizde artan hasta kapasitesine paralel olarak entegre klinikte stajyerlerimiz daha etkin klinik çalışma yapabilmektedirler .

Genç ve dinamik fakültemizde, ilk üç yıl klinik öncesi eğitimiyle temel tıp ve diş hekimliği bilimleri öğretilirken, son 2 yılda ise bu bilgiler kliniklerde hastalara uzman kadrolar denetiminde sunulur. Hastalarımızın tedavilerinde kullanılan her türlü sabit ve hareketli protetik uygulamaların yapıldığı, profesyonel teknisyen laboratuvarlarımız, bilgisayar destekli tasarım ve öğretim merkezimiz bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin sosyal etkinliklere zaman ayırabilmeleri de temel öngörülerimiz arasındadır. Programlar Avrupa kredilendirme sistemine uygun olarak devamlı gözden geçirilmekte olup, bu suretle bilginin yenilenme hızının çok yüksek olduğu rekabetçi koşullarda diş hekimi yetiştirmek ve hasta memnuniyetini sağlamak mümkün olacaktır.
Vizyonumuz ulusal ve uluslararası her düzeyde kendini kabul ettirmiş, saygın öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, mezunları her yerde seçilen bir fakülte olma
ülküsüdür. Misyonumuz öğrencilerimizin eğitim-öğretim beklentilerini çağdaş düzeyde yürütmek, akademik standardı yüksek, etik değerlere saygılı, başarılı, rekabete ve eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, öz güveni ve hoşgörüsü gelişmiş, görevine bağlı, başarılı diş hekimleri yetiştirmektir.

Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu evrensel değerlerini teneffüs edecekleri bir ortamda olmanın haklı gururunu taşımaktadırlar; hepsini fakültem adına kutluyor, esenlikler diliyorum.

Prof. Dr. M. Mutahhar ULUSOY
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı